PLAN B GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Yatırımcıların Dikkatine!

24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Plan B Gayrimenkul Yatırım Fonu SPK' nun 10.04.2020 tarihli 12233903-315.02-E.4083 sayılı yazısı ile fonun tasfiye edilmesi hususu olumlu karşılanmış olup İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce fonun iç tüzük terkini için yapmış olduğumuz başvurumuz 28.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup tescil işlemi 30.04.2020 tarihli 10069 sayılı Türkiye                                              yayınlanmıştır. Yatırımcılarımıza ve tüm kamuoyuna duyurulur.

Her hakkı 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'ye aittir. © 2019